Partnerji in financiranje

Printer-friendly version

Vloga partnerjev

Društvo Ekologi brez meja

Logo EBM

Skrbimo za vodenje projekta, ustanovitev in upravljanje nacionalne platforme, pripravo in izvedbo komunikacijske kampanje, delno za pripravo in izvedbo pilotnih projektov, na zadnje pa še za zagotavljanje trajnosti platforme in krepitev organizacije.

 

Ostfoldforskning

Logo ostfoldforkning

Norveški partner bo s svojo strokovno skupino svetoval pri vseh ključnih metodoloških vprašanjih priprave in izvedbe pregleda stanja in komunikacijske dejavnosti. Partner bo slovenskim partnerjem aktivno predajal svoje izkušnje pri oblikovanju dejavnosti za zmanjševanje količin odpadne hrane na Norveškem in Poljskem z namenom notranje krepitve strokovnosti zaposlenih.

Ostfoldforskning je neodvisen raziskovalni inštitut z okoli 20 zaposlenimi, ki se ukvarja z analizami okoljskih sistemov, ocenami življenjskega kroga in študijami snovne učinkovitosti.


Razvojna zadruga eTRI, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p

Logo eTRI

Zadruga e-Tri je odgovorna za izvedbo pilotnih projektov in anket v sodelovanju s prijaviteljem. Zadolžena je tudi za tehnično izvedbo spletišča.

Primarna dejavnost Razvojne zadruge eTRI je spreminjanje navad na področju ekologije, ergonomije in etične ekonomije, preko katerega omogočamo razvoj zelenih delovnih mest za različne ranljive skupine in prispevamo k njihovi socialni in družbeni reintegraciji.

Financiranje

Projekt Volk sit, koza cela je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Logo EEA Grants