Domov

Pozivi za rabo "grde" zelenjave

Katja 27. Julij 2015

V svetu se krepijo pozivi k spreminjanju trgovinskih estetskih standardov, zaradi katerih prihaja do zavrženja povsem in v celoti užitne hrane zaradi njenega izgleda.

Ugly food and veg

Kako naprej s preprečevanjem zavržene hrane in prehranskih izgub

Katja 27. Julij 2015

Problematika zavržene hrane in prehranskih izgub, hrane, ki ne konča v človeških trebuhih in se izgubi na poti do njih, je čedalje bolj pomembna. To se kaže v dejavnostih mnogih držav, da vplivajo na trenutno stanje z uvajanjem različnih ukrepov vzdolž celotne živilsko-prehranske verige. 

Konferenca v Haagu

Matsentralen - zgodba o banki hrane

Katja 27. Julij 2015

V različnih državah poznamo podobne modele redistribucije hrane pomoči potrebnim. V Sloveniji poznamo primere ljudskih kuhinj, razdelilnic pripravljene hrane in živilskih paketov, s katerimi v večini primerov upravljajo humanitarne nevladne organizacije, kot so Karitas, Slovenska Filantropija, Rdeči križ, Lions klub Slovenija, Zveza prijateljev mladine in veliko drugih organizacij ali posameznikov. Ali je prostor za izboljšanje modela z večjo vključitvijo drugih akterjev?

Matsentralen

Stvarni stroški zavržene hrane

Katja 27. Julij 2015

Ljudje poznamo posebno orodje, zelo pomembno za naše vsakdanje odločanje. To orodje je zmožnost tehtanja. Na primer med stroški in koristmi, ki jih imamo, če se odločimo za vegetarijansko, vegansko ali mesno prehrano. Iz izkušnje vemo, da je naše odločanje lažje, če imamo opraviti s kakovostnimi podatki o stroških na eni in koristih na drugi strani. Poglejmo si primer stvarnih stroškov, ki nastanejo zaradi zavrženja hrane.

Delavnica za medije na temo zavržene hrane

Katja 30. Junij 2015

V ponedeljek, 29. junija, smo Ekologi brez meja izvedli posebno delavnico za novinarje z naslovom "Zakaj je treba Junckerju gledati pod prste, zaupati v lastne zmožnosti in kaj za vraga ima to opraviti z našimi 149.000 tonami zavržene hrane?" Delavnica je bila v prvi vrsti namenjena novinarjem, ki pokrivajo prehranske in potrošniške teme.

Delavnica za medije